Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 292)(indskriftid: 292)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Hällestad-sten 2

Fundomstændigheder:
De tre Hällestad-sten blev opdaget 1668 af præsten i kirkemuren, delvis dækket af jord. Her blev de tegnet af M. D. Rönnou i 1716. Den præcise placering i kirkebygningen samt deres oprindelige plads er ukendt, men de har utvivlsomt indgået i det samme monument på linje med Västra Strö eller Hunnestad.

Opbevaringssted: Hällestad-stenene fik deres nuværende placering i forbindelse med den af J.E. Söderlund tegnede forlængelse af kirken med tværskib og kor fra 1854., hvor stenene blev placeret i øjenhøjde på korarmenes østsider.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som byggeelement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stil-rune- og sprogtypologisk datering. Det er sandsynligt, at indskriften ligesom Hällestad-sten 1 kan kædes sammen med slaget på Fyrissletterne ved Uppsala i 980'erne, skønt det har været kritiseret (se Sk 80 Hällestad-sten 1)

Fundsted: Skåne län (Amt), Torna (Herred), Hällestad (Sogn). Nr.: SV1912

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1668

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 122 cm

Bredde: 51 cm

Tykkelse: ukendt

Oprindelige mål: Da stenen sidder i den nordlige del af østmuren i kirken, kan tykkelsen ikke angives. Bredden er den anslåede bredde.


Stikord:


Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 81

Dansk oversættelse:
Asgot rejste denne sten efter Ærre, sin bror. Men han var Tokes hirdmand. Nu skal stenen stå på højen.

English translation:
Ásgautr raised this stone in memory of Erra, his brother. And he was Tóki's retainer. Now the stone will stand on the hill.

Transskription:
Āsgotr rēsþi stēn þannsi æftiR Ærru, brōður sinn, en sāR vas hēmþegi Tōka. Nū skal standa stēn ā biargi.

Translitteration:
: ąskautr : ristþi : stin : þansi (:) | (:) (i)ftiR : airu : brþur : sin : ian : | : saR : uas : him:þiki : tuka : nu : | : skal : statą : stin : ą : biarki :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Tre stiliserede, smalle ormehoveder, set i fugleperspektiv, afslutter de dobbelte rammelinjer forneden.

Oversættelses- og sagkommentar:
Jf. Sk 80 Hällestad -sten 1.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 6,5-9,3 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriftens linjer læses fra venstre mod højre i *bustrofedon.

Indskriftplacering:
Indskriften står formentlig på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 296

DRM-nr.: I, 7