Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 161)(indskriftid: 161)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hæstrup-klokke

Fundomstændigheder:
Runeindskriften blev opdaget i maj 1900 og i 1902 blev klokken overført til Nationalmuseet.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, middelalderudstillingen.

Genstandstype: Klokke.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 5086

Datering: 1175-1225

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Hjørring (Amt), Børglum (Herred), Hæstrup (Sogn). Nr.: 100105

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1900

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 53 cm

Oprindelige mål: Med krone er klokken 70 cm, diameter 50 cm.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 2

Dansk oversættelse:
Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren være med dig: Du velsignede blandt kvinder, og velsignet være dit livs frugt. Æskil. Hil dig maria, fuld af nåde.

English translation:
Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee: blessed art Thou among women, and blessed is the fruit of Thy womb. Áskell. Hail Mary, grace.

Transskription:
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Æskel. Ave Marie gr[atia].

Translitteration:
: ake maria : kpasia plena : tominus : tikum beneeedik=ta u : in : muliær(i)ibus : æ=þ : be=netiktus : fruktus | fentrikis : tui : iskil | afe maria : kr

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et kors som også har den funktion at vise hvor indskriften starter.

Læsningskommentar:
Beneeediktau læses benedicta tu - altså som i to ord og med et udeladt [t]. Ligeledes tolkes kr at dække over gratia med udeladt [atia].

Særlige tegn: Tre binderuner k=t, æ=þ og e=n.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin.

Runehøjde: Ca 2,6 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kors, To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses overordnet fra højre mod venstre og starter ved et korsornament i tekstbåndet. Tilføjelsen over tekstbåndet læses også fra højre mod venstre, mens en sidste mindre tekstbid læses fra venstre mod højre, på hovedet, fra korsornamentet i tekstbåndet.

Indskriftplacering:
I et tekstbånd rundt om klokken på ydersiden og en tilføjet kortere tekstlinje lidt over båndet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 166