Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 967)(indskriftid: 1189)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Hørdum-billedsten

Fundomstændigheder:
Fundet under restaurering af kirken. Stenen var o. 1500 med billedsiden opad blevet anbragt som nederste trappesten op til kirkens gotiske trappehus, der i forbindelse med nedbrydningen af den gamle tårn blev tilmuret i 1817.

Opbevaringssted: Våbenhuset i kirken.

Genstandstype: Billedsten.

Anvendelse: Billedsten (Thors fiskeri)/bygningssten

Ejerinstitution: Ikke valgt

Sb-nr.: 183

Datering: 800-1250

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Thisted (Amt), Hassing (Herred), Hørdum (Sogn). Nr.: 110106

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1954

Arkæologisk periode: Vikingetid el. ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: Ca. 125 cm

Bredde: Ca. 70 cm

Tykkelse: Ca. 40 cm


Litteraturhenvisning(er):


Brøndsted, Johannes 1955 : Thors fiskeri Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1955 p. 90-104. København

Petersen, Peter Vang (1993): Bid Skalk 1993, 6 p. 28. Højbjerg

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 252. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen


Stikord:


Thors fiskefærd, Thors fiskedræt

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 30

Dansk oversættelse:
Ingen indskrift.

English translation:
Without inscription.

Transskription:
°

Translitteration:
°

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Fremstilling af Thors fiskefangst (jf. Moltke 1985 s. 252). Peter Vang Petersen har i SKALK 1993 (nr. 6 s. 28) påvist, at Midgårdsormens hovede - modsat det oprindelige optrukne foto af motivet - faktisk kan ses i de naturlige brudkanter under skibet.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Ingen indskrift.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;274