Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 622)(indskriftid: 622)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Haddeby-kam

Alternativ titel: Busdorf-kam

Fundomstændigheder:
Kammen stammer fra en udgravning, Torsten Capelle ledede i 1962.

Opbevaringssted: Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby, jf. ejerinstitution.

Genstandstype: Kam.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

Datering: 800-1100

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering som må anses for usikker og omstridt, jf. Birkmann 1995:343 f. Indskriften er snarest vikingetidig, men det kan ikke udelukkes, at den er fra tidlig vikingetid, jf. Moltke 1985:151.

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), Haddeby (Herred), Wedelspang (Sogn). Nr.: Schl 7

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1962

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Tak.

Dimensioner: 3,5 cm

Tilstand: Genstanden er et fragment, så sidste del af indskriften mangler.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie. 1999b (herausgegeben von) Heinrich Beck, Dieter Geuenich, Heiko Steuer, Dieter Timpe. (1999): Haiðaby; § 9. Runeninschriften. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage. 13 p. 384 ff.. Walter de Gruyter, Berlin/New York

Birkmann, Thomas, 1995 : Von Ågedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 12 p. 347 f.. 1995, Berlin New York

Moltke, Erik. 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 151, 349 f.. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen


Stikord:


Dobbeltstregede runer

Indskrift(er):

DK nr.: Sl 6

Dansk oversættelse:
{husum...}

English translation:
{husum...}

Transskription:
{husum...}

Translitteration:
husu(m)...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Krause (1963:85) har forslået at udlæse og rekonstruere indskriften husu[mutR] og tolke den som et nedertysk mandsnavn 'Husmundr' (sml. Laur 2006:39f.)

Læsningskommentar:
Erik Moltkes mindre sandsynlige translitteration Ausu(t)... afspejler en datering til tidligste vikingetid. Den sidste rune (m eller t) synes at have haft rundede bistave, hvilket taler for en læsning m (vikingetid).

Særlige tegn: *Dobbeltstregede (langkvist)runer.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): To vertikale streger.

Skriftordning: Ensrettet linje.

Indskriftplacering:
I kammens længderetning.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;151A