Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 640)(indskriftid: 640)

Stamdata:

Titel: Haddeby-pind 1

Alternativ titel: Hedeby III, Busdorf-pind 1, Runenstäbchen 1 von Haithabu

Fundomstændigheder:
Fundet ved de arkæologiske udgravninger under ledelse af Kurt Schietzel i 1960'erne.

Opbevaringssted: Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby, jf. ejerinstitution.

Genstandstype: Runestav.

Anvendelse: Flad pind med runer på de to flade sider.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

Datering: 800-1000

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden blev fundet i et af de øvre lag fra bosættelsen, hvilket kunne tyde på, at den stammer fra den senere del af vikingetiden.

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), Haddeby (Herred), Wedelspang (Sogn). Nr.: Schl 7

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1967

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Taks.

Dimensioner: 12,2 cm

Bredde: 0,2-0,5 cm

Tykkelse: 1,1 cm

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Liestøl, Aslak. 1973 Karl Schietzel (1973): Runenstäbe aus Haithabu-Hedeby (Ausgrabung 1966-1969) Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu. Bericht 6 p. 96-119. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 371. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Stoklund, Marie. 1999b (herausgegeben von) Heinrich Beck, Dieter Geuenich, Heiko Steuer, Dieter Timpe. (1999): Haiðaby; § 9. Runeninschriften. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage. 13 p. 384 ff.. Walter de Gruyter, Berlin/New York

Laur, Wolfgang. 2006 (2006): Runendenkmäler in Schleswig-Holstein und in Nordschleswig p. 41. Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseum e. V., Archäologisches Landesmuseum, Schleswig


Stikord:


Futhark-række
Kortkvistruner

Indskrift(er):

DK nr.: Sl 8

Dansk oversættelse:
... fuþąrkhniastbmlR ...

English translation:
... fuþąrkhniastbmlR ...

Transskription:
... fuþąrkhniastbmlR ...

Translitteration:
Side A : safuR : sąfu : hiþini : fiui : | : faki : kl Side B : fuþąrkhniastbmlR : | : kuka : kuikui : saąR

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er den første danske, som fremviser hele futharken i kortkvistrunesystemet. Indskriften er givetvis meningsgivende.

Læsningskommentar:
Indskriften fremviser rettelser.

Tolkningskommentar:
Starten af indskriftdelen på Side B er en fuldstændig *futhark-række. Indskriften er i øvrigt utolket, dog er sekvensen "hiþini" forsøgt tolket som ordet/mandsnavnet vn. Heðinn i dativ (Listøl 1973:107).

Særlige tegn: *Kortkvistruner.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 1 cm

Skilletegnstype(r): Fire/fem punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Staven har to indskriftdele på begge sine flade sider. Alle fire indskriftdele er skrevet fra enden og ind mod pindens midte. Indskriftdele på samme side står derfor på hovedet i forhold til hinanden.

Indskriftplacering:
På stavens to flade sider.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;371A