Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 641)(indskriftid: 641)

Stamdata:

Titel: Haddeby-pind 2

Alternativ titel: Hedeby I, Busdorf-pind 2

Fundomstændigheder:
Fundet ved Hedeby-udgravningerne under ledelse af Kurt Schietzel i 1960'erne.

Opbevaringssted: Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby, jf. ejerinstitution.

Genstandstype: Runestav.

Anvendelse: Firkantet træpind.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

Datering: 800-900

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra det næstnederste fundlag, hvilket antyder, at den stammer fra den tidlige del af bosættelsen.

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), Haddeby (Herred), Wedelspang (Sogn). Nr.: Schl 7

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1966-1969

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 16,2 cm

Bredde: 1,1 cm

Tykkelse: 1,4 cm

Tilstand: Indskriften er meget beskadiget på den ene side.


Litteraturhenvisning(er):


Liestøl, Aslak. 1973 Kurt Schietzel. (1973): Runenstäbe aus Haithabu-Hedeby (Ausgrabung 1966-1969) Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu. Das archäologische Fundmaterial II der Ausgrabung Haithabu Bericht 6 p. 96-119, 97-104. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster


Stikord:


Kortkvistruner
Nid.

Indskrift(er):

DK nr.: Sl 9

Dansk oversættelse:
Oddulv råde (dette). Oddulv sendte(?) Eyrikr(?) ... Men Eyrikr(?) solgte(?) (gav) Oddulv en odder(?). {auþikR} ... et dårligt sværd... nu et dårligt sværd.

English translation:
Let Oddulfr interpret! Oddulfr sent Auðríkr/Eyríkr an otter(?) Auðríkr/Eyríkr ... Oddulfr ... {auþikR} ... wretched sword {ul---li} ... now wretched sword.

Transskription:
Raþi OddulfR. OddulfR sændi Øþriki/Øriki ... en Øþrik/Ørik sældi Oddulfi otr. {auþikR} ... swærþ [i]lt {ul---li} ... nu swærþ ilt.

Translitteration:
Side A raþi : utlfR : utufR : sati : auriki : itarku : in : aurik : salti : utlfi : utur Side B auþikR : biąn : fur : uk : þat : fu : suiarþ : -lt : ul---li : kafiþu : at : ualR : ąkiu : likR : Side C ... : nu : suiarþ : ilt

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Teorien om at det drejer sig om et handelsbrev (Liestøl 1973) har vundet stor genklang, men er problematisk, andre forslag er, at det er *nid (Liestøl, Moltke 1985), eller en magisk amulet-indskrift (Kabell 1977)- en tolkning, som dog er meget usandsynlig. Skønt teksten altså er delvis utolket, er den sprogligt af stor interesse.

Tolkningskommentar:
Tolkningen er meget usikker og udlægningerne er flere. Det er uvist, om der har været indskrift på C-siden før de yderste, bevarede runer.

Særlige tegn: *Kortkvistruner.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 0,5-1 cm

Skilletegnstype(r): Kort vertikal streg, To vertikale streger.

Skriftordning: Fra venstre mod højre langs staven på de tre beskrevne sider.

Indskriftplacering:
På tre af pindens sider.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;371B