Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1)(indskriftid: 1)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Haddeby-sten 1

Alternativ titel: Hedeby-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet 1796 og runerne erkendt 1798. Den lå da nedsunket på en mark nær Vedelspang mellem to høje.

Opbevaringssted: Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby, jf. ejerinstitution. En kopi er opstillet ved fundstedet.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

Datering: 983-1014

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Historisk datering baseret på tilknytningen til Svend Tveskæg (konge 986/87-1014), som formodes at have deltaget i kampe om Slesvigområdet/Hedeby i slutningen af 900-årene, jf. Haddeby-sten 3 (Sl 3). (Se Roesdahl & Wilson 2006:226 f., Stoklund 1991:290-92; Lerche Nielsen 2002b:61-63).

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), Haddeby (Herred), Wedelspang (Sogn). Nr.: Schl 7

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1796

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit/gnejs.

Dimensioner: 210 cm

Bredde: 77-83 cm

Tykkelse: 80 cm

Oprindelige mål: Højdemålet er taget over fundamentet. Tykkelsen: ca.-mål

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Roesdahl, Else & David Wilson. 2006 Gammeltoft, Peder & Jørgensen, Bent (2006): The Århus rune-stones Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006 Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39 p. 208-229. C.A. Reitzels Forlag A/S, København

Laur, Wolfgang. 2006 Christian Radtke (2006): Runendenkmäler in Schleswig-Holstein und in Nordschleswig p. 34-35. Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseums e. V. Schloss Gottorf, Schleswig

Lerche Nielsen, Michael. 2002b (2002): Runefund fra Hedeby og Slesvig. Enogtyvende tværfaglige vikingesymposium. Kiels Universitet i forbindelse med Archäologisches Landesmuseum Schleswig p. 53-61. Hikuin/Afdeling for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet

Stoklund, Marie. 1991 Mette Iversen, Ulf Näsman og Jens Vellev (1991): Runesten, kronologi og samfundsrekonstruktion Mammen - Grav, kunst og samfund i vikingetid Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 28 p. 285-297. Aarhus Universitetsforlag, Århus


Stikord:


Dreng
Dobbeltlæsning
Styrmand
Samstavsruner
'god'

Indskrift(er):

DK nr.: Sl 1

Dansk oversættelse:
Thorulv, Svends hirdmand, rejste denne sten efter Erik, sin fælle, som døde, da *drenge belejrede Hedeby; men han var styrmand (skibsfører, skibshøvding), en såre god *dreng.

English translation:
Side A Þórulfr raised this stone, Sveinn's retainer, in memory of Eiríkr, his partner, who Side B died when "drengjar" besieged Hedeby; and he was a captain, a very good "drengr".

Transskription:
Þōr[u]lf[R] rēsþi stēn þannsi, hēmþegi Svēns, æftiR Ērīk, fēlaga sinn, es varð dǿðr, þā drængiaR sātu um Hēðabȳ; en hann vas stȳrimannr, drængR harða gōðr.

Translitteration:
Side A : þurlf : risþi : stin : þąnsi : | : himþigi : suins : eftiR : | erik : filaga : sin : ias : uarþ Side B : tauþr : þą : trekiaR | satu : um : haiþa:bu | : i=a=n : h=a=n : u=a=s : s=t=u=r=i:m=a=t=r : t=r=e=g=R : | : harþa : kuþr :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
A-siden af stenen prydes for oven af spiralornamentik, der udgår fra rammestregerne i den midterste tekstlinje. Indskriften på B-sidens nederste del er ristet med *samstavsruner, hvad der kan tolkes som et ornamentalt træk.

Oversættelses- og sagkommentar:
Personbetegnelserne *styrmand og *dreng lader sig vanskeligt oversætte til moderne dansk, og betydningen af *god er omstridt. Den Svend, der nævnes i indskriften, må identificeres som kong Svend Tveskæg, jf. Haddeby 3 (Sl 3).

Læsningskommentar:
I indskriftens indledende personnavn, Thorulv, forventes bøjningsendelsen -R. Det opnåes ved en dobbeltlæsning af den første rune i det følgende ord. *Dobbeltlæsninger på tværs af ordgrænsen er usædvanlige.

Særlige tegn: Stungne runer: e og g. m-rune med rundt hoved.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 17,5-21 cm

Skilletegnstype(r): Et kors, To punkter.

Skriftordning: Parallelordning med en enkelt linje vendt modsat (bustrofedon). I B-sidens indskrift er inkorporeret seks vandrette rækker af *samstavsruner, men indskriften afsluttes med en lodret tekstlinje.

Indskriftplacering:
Over stenens to bredsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 1

DRM-nr.: I, 11