Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 2)(indskriftid: 2)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Haddeby-sten 2

Alternativ titel: Vedelspang-stenen 1

Fundomstændigheder:
Runestenen lå brudt i to stykker ved vadestedet mellem Selk Nor og Haddeby Nor.

Opbevaringssted: Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby, jf. ejerinstitution. En kopi er opstillet ved fundstedet.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Stenen er forsynet med skålformede soltegn med en tværege og kan være *genbrug af ældre kultsten.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

Datering: 934-950

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Historisk datering baseret på tilknytningen til saksernes sejr over Gnupa i 934 (se også Haddeby-sten 4 (Sl 4)). Rune- og sprogtypologi peger på en datering før ca. 950.

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), Haddeby (Herred), Wedelspang (Sogn). Nr.: Schl 7

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1797

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 214 cm

Bredde: 46

Tykkelse: 66

Oprindelige mål: Højde over fundament.

Tilstand: Runestenen har været brudt i to stykker, så en del af runerne er beskadigede.


Litteraturhenvisning(er):


Laur, Wolfgang. 2006 Christian Radtke (2006): Runendenkmäler in Schleswig-Holstein und in Nordschleswig p. 32-34. Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseums e. V. Schloss Gottorf, Schleswig


Stikord:


Genbrug
Historisk datering
Tvillingesten
Kortkvistruner
Svenskevælde

Indskrift(er):

DK nr.: Sl 2

Dansk oversættelse:
Asfrid gjorde disse kumler efter Sigtryg, hendes og Gnupas søn.

English translation:
Ásfríðr made this monument in memory of Sigtryggr, her son and Gnúpa's.

Transskription:
Āsfrīðr gærði kumbl þaun æft Sigtrygg, sun sinn ok Gnūpu.

Translitteration:
Side A ąsfriþr : karþi : kum|bl : þaun | ąft : siktriku : Side B sun (:) (s)in : ąui : knubu

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften har på grund af *kortkvistruner og sprogformer været anset for svensk i bevidst modsætning til den anden Sigtryg-sten, Sl 4. Asfrids *tvillingesten spiller en stor rolle i diskussionen om et formodet *svenskevælde i Hedeby, jf. Haddeby-sten 4 (Sl 4). Teorien er dog næppe holdbar (Lerche Nielsen 2001:138-142; Stoklund 2001b:123).

Tolkningskommentar:
Ludv. Wimmer tolkede fejlristningen ąui : knubu som "på Gnúpas vi (helligdom)". Ristemåden siktriku er i den ældre forskning blevet opfattet som en uomlydt form, Sigtriggw, med bevaret rest af stammemærket –wa på linje med former på bl.a. Rökstenen og Kälvesten. Af kronologiske årsager og sammenholdt med den anden Haddebystens siktriuk forekommer det dog overvejende sandsynligt, at der foreligger en ristefejl (Lerche Nielsen 2001: 138 ff.).

Særlige tegn: *Kortkvistvarianter af m, a, n.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 13-25 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Runeindskriftens to linjer på A-siden læses i parallelordning fra venstre. Den første linje begynder nedefra og løber op over toppen af stenen og ender øverst på den tilstødende B-side, hvor tredjelinjen begynder nedefra.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på to tilstødende sider samt toppen af runestenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 2

DRM-nr.: I, 3