Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 3)(indskriftid: 3)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Haddeby-sten 3

Alternativ titel: Danevirke-, Bustorf-stenen, Skarthistein, Busdorfer Stein

Fundomstændigheder:
Runestenen blev fundet ved den gamle oksevej, ved foden af den ene af to gravhøje, som blev kaldt for Tvebjerg. Ved udgravning 1889 fandtes rester af egekiste med jernnagler og spor af et lig (mand), intet gravgods.

Opbevaringssted: Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby, jf. ejerinstitution. En kopi er opstillet ved fundstedet.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

Datering: 983-1014

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Historisk datering baseret på tilknytningen til Svend Tveskæg (konge 986/87-1014), som formodes at have deltaget i kampe om Slesvigområdet/Hedeby i slutningen af 900-årene, jf. Hedeby-sten 1 (Sl 1). (Se Roesdahl & Wilson 2006:226 f., Stoklund 1991:290-92; Lerche Nielsen 2002b:61-63).

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), Haddeby (Herred), Wedelspang (Sogn). Nr.: Schl 7

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1857

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 158 cm

Bredde: 114 cm

Tykkelse: 38 cm

Tilstand: Runestenen er særdeles godt bevaret.


Litteraturhenvisning(er):


Roesdahl, Else & David Wilson. 2006 Gammeltoft, Peder & Jørgensen, Bent (2006): The Århus rune-stones Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006 Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39 p. 208-229. C.A. Reitzels Forlag A/S, København

Laur, Wolfgang. 2006 Christian Radtke (2006): Runendenkmäler in Schleswig-Holstein und in Nordschleswig p. 39 f.. Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseums e. V. Schloss Gottorf, Schleswig

Lerche Nielsen, Michael. 2002b (2002): Runefund fra Hedeby og Slesvig Enogtyvende tværfaglige vikingesymposium. Kiels Universitet i forbindelse med Archäologisches Landesmuseum Schleswig p. 53-61. Hikuin/Afdeling for middelalderarkæologi, Aarhus Universitet

Stoklund, Marie. 1991 Mette Iversen, Ulf Näsman og Jens Vellev (1991): Runesten, kronologi og samfundsrekonstruktion Mammen - Grav, kunst og samfund i vikingetid Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 28 p. 285-297. Aarhus Universitetsforlag, Århus


Stikord:


Hémþegi

Indskrift(er):

DK nr.: Sl 3

Dansk oversættelse:
Kong Svend satte stenen efter sin hirdmand Skarde, som var draget vesterpå, men nu fandt døden ved Hedeby.

English translation:
King Sveinn placed the stone in memory of Skarði, his retainer, who had fared westward, but who then died at Hedeby.

Transskription:
Svēnn kunungR satti stēn øftiR Skarða, sinn hēmþega, es vas farinn vestr, en nū varð dǿðr at Hēðabȳ

Translitteration:
Side A : suin : kunukR : sati : | stin : uftiR : skarþa | sin : himþiga : ias : uas : | : farin : uestr : iąn : nu : Side B : uarþ : tauþr : at : hiþa:bu

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Stenrejseren kong Svend må formodes at være identisk med Svend Tveskæg og at være samme person som nævnes på Hedeby-sten 1 (Sl 1). Udtrykket "drage vestpå" må sigte til togt(er) mod England eller Normandiet. Personbetegnelsen *hemþegi må modsvare en kongelig hirdmand.

Særlige tegn: Stungne runer: e og g; m-rune med rundt hoved.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14,3-22,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Parallelordning i bustrofedon begyndende på bredsiden i nederste venstre hjørne.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på den ene bredside og den ene langside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 3

DRM-nr.: I, 12