Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 447)(indskriftid: 447)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Halskov-brakteat

Alternativ titel: Halskov Overdrev

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved grusgravning nær Halskov Oddes kyst i 1906. De øvrige genstande omfatter tre stykker ringguld, tre spiralringe af guld og seks stk. sammenhængende ringpenge af guld.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: Dnf. 11/09

Sb-nr.: 14

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Sorø (Amt), Slagelse (Herred), Korsør (Sogn). Nr.: 040308

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1906

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 42,3mm

Tilstand: Dårlig stand; randzone meget forvansket.


Litteraturhenvisning(er):


hauck : .

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 16, 47. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj IK 70

Dansk oversættelse:
... malede ...

English translation:
... coloured ...

Transskription:
... fahide ...

Translitteration:
n-etur fahide laþoþmhlsiiaeiaugrsþnbkeiaR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et stort, venstrevendt menneskehoved med en overdimensioneret hårpragt. Hårpragten er gennemløbet af et perlebånd, som ender i en nakkehale, hvorover der ses et 'skålformet' tegn over på et 'trekantet' tegn. Ifølge IK er der tale om et karakteristisk symbol for et alter. Vi genfinder alterformen på en skriftløs Sjöändan-brakteat, IK159, som i øvrigt bærer mange motivmæssige ligheder. Mandshoved gaber over, eller bider i, det hornede dyrs øre, hvilket er en detalje vi genfinder på Gammen Stenderup, IK251, Bolbro, IK31, og Gudme 3, IK393, og den norske Ågedal, IK1, som alle bærer runeindskrift rundt langs hele randzonen (Jacobsen og Moltke 1942:531ff.; Hauck et al. 1985:129).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften står som en randindfatning om motivet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR56

KJ nr.: 130 Anm.