Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 65)(indskriftid: 65)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hammel-sten 1

Fundomstændigheder:
Stenen opdagedes i Hammel kirke i skibets sydlige mur som femte sokkelsten regnet fra den nu tilmurede søndre indgang.

Opbevaringssted: Indmuret i kirkemuren.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 700-900

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Erik Moltke regner stenen med til gruppen af tidlige indskrifter med rejserformlen "N.N.s sten" (1985: 153), men da stenen er et fragment, kan det ikke afvises, at den kan være yngre.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Gjern (Herred), Hammel (Sogn). Nr.: 160104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1863

Arkæologisk periode: Yngre germansk jernalder el. vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 71 cm

Bredde: 37 cm

Tykkelse: ukendt

Oprindelige mål: Stenen er et fragment, så den oprindelige størrelse kan ikke angives.

Tilstand: Stenen er tilhugget som kvader, derfor mangler sidste del af indskriften.


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 153. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 81

Dansk oversættelse:
Ulfs sten.

English translation:
Ulfr's stone.

Transskription:
Ulfs st[æinn].

Translitteration:
ulfs : st...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Stenen regnes p.gr.a. rejserformlen "N.N.s sten" for at tilhøre den ældre vikingetid.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,5-12,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
ukendt

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 70

DRM-nr.: (II, s 317)