Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 456)(indskriftid: 456)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hammenhög-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund fra “södra gärdet” nær Hammenhög; indleveret til Lunds Historiska Museum i 1860.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C- brakteat

Ejerinstitution: Historiska museet
Sverige

Inventarnr.: 2791:352

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Ingelstads (Herred), Hammenhög (Sogn). Nr.: SV0905

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1860, indleveret

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 28,1mm

Tilstand: God stand; lettere ru og smudset overflade.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 16, 88. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 267

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
-(l)kaR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en buste af et venstrevendt mandshoved med skraveret og perlebesat hårpragt over et ligeledes venstrevendt dyr med horn og tunge ud af munden. Over dyrets horn, ud for hårpragten, ses et svastika og venstre for, den korte indskrift med linierammer. Indskriften [lkaR] er translittereret identisk med dem, vi finder på Maglemose 2, IK301, Sjælland 1, IK330, Danmark 1, 229, og Lynge-Gyde, IK298; på Lynge-Gyde-brakteaten er k- og a-runen dog blevet forbyttet. Iøvrigt er er både placeringen af indskriften og svastikaet tæt på at være identiske, ligesom både dyre- og menneskefiguren har mange og nære konturmæssige ligheder. De ikonografiske ligheder kan desuden spores på Aversi, IK215, de to stempel-identiske Kjøllergård 1 og 2, IK95,1, IK95,2, Fyn 2, IK249, Ejby, IK238, Mols, IK357, Fredrikstad, IK244, og Danmark 2 og 3, IK364, IK199, (Hauck et al. 1986:16,88).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret med rammelinier til venstre ved motivet rand, over dyrets hoved, venstre for svastikaet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR65

KJ nr.: 112 Anm. 2