Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 49)(indskriftid: 49)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Handbjerg-font

Fundomstændigheder:
Omtalt første gang i en kirkelig indberetning 1792 (Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt 21-22, s. 1976 fodnote 14). I den antikvariske litteratur omtales fonten første gang af Kruse i 1841 (se DR).

Genstandstype: Døbefont.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1175-1225

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Kunsthistorisk datering.

Fundsted: Ringkøbng (Amt), Hjerm (Herred), Handbjerg (Sogn). Nr.: 180507

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1792

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 79,5 cm over gulvet

Oprindelige mål: Udvendig diameter 79 cm og indvendig 59 cm. Fontens højde er 87 cm.


Litteraturhenvisning(er):


Danmarks Kirker XVIII Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen, Mogens Vedsø under medvirken af Sissel F. Plathe (1994-2003): Ringkøbing Amt 21-22 p. 1975-1976. Udgivet af Nationalmuseet, København,

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 21

Dansk oversættelse:
Isli.

English translation:
Ísli.

Transskription:
Isli

Translitteration:
isli

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriften er placeret under de øverste kantudsmykning, der består af en attisk profil samt en sekvens af hulstave og rundstave. Langs fodkantens ses en krans af bægerblade i dobbeltkontur med korsornament afsat på hver andet led. Foden har form som en omvendt terningkapitæl.

Oversættelses- og sagkommentar:
Formodentlig en mesterformel.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 4-4,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
Lidt over midten på fontens yderside.

Autenticitet: Ægte.

Runegengivelse: Runerne er ophøjede(i relief).

DR-nr.: 51