Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 46)(indskriftid: 46)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hanning-sten

Fundomstændigheder:
Selvom runestenen i århundreder har siddet udvendigt i kirkemuren, blev runerne først indberettet i 1843.

Opbevaringssted: Stenen er placeret udvendigt i korets sydmur helt ind mod skibet, i femte stenskifte over soklen (265 cm over jorden).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1025-1250

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Ringkøbng (Amt), Bølling (Herred), Hanning (Sogn). Nr.: 180105

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1843

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 107 cm

Bredde: 47 cm

Oprindelige mål: 5 cm af længden er skjult bag skibets mur. Bredden er målt det største sted.

Tilstand: Stenen er ikke taget ud af kirkemuren, men ser ud til at være tilhugget på alle sider.


Stikord:


Thorshammer

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 15

Dansk oversættelse:
V..., Tues søn, rejste denne sten efter Gyde, sin mor, ...kil h[uggede?]

English translation:
{ua--}, Tófi's son, raised this stone in memory of Gyða, his mother. ...-kell (cut).

Transskription:
{ua--}, Tofa sun resþi sten þænne æftir Gyþu, moþ[u]r sina. ...kell h[io].

Translitteration:
ua-- : tofa : su(n) | rsþi : sten : þene : | eftir : Gyþu : moþ-|r : sina : | (:) (e)--kil : h...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriften er indenfor tekstbåndets rammestreger efter "moþ-|r : sina" forsynet med et hammerornament - en Thorshammer.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10-10,9 cm

Skilletegnstype(r): Et kors, To punkter.

Skriftordning: Fra venstre mod højre i parellelordning begyndende i nedre højre hjørne og et afsluttende tekstbånd under den øvrige indskrift.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 48

DRM-nr.: II, 63