Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 993)(indskriftid: 977)

Stamdata:

Titel: Hardeberga-kalkristning

Fundomstændigheder:
Indskriften blev fundet i forbindelse med restaurering af kirken og undersøgt af Thorgunn Snædal i 2003 og 2006.

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Kalkristning.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Der er ikke angivet en datering af indskriften i den svenske undersøgelsesrapport.

Fundsted: Skåne län (Amt), Torna (Herred), Hardeberga (Sogn). Nr.: SV1910

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
2003

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Tilstand: Kalkpudsen har slået revner flere steder, så indskriften er meget fragmenteret.


Litteraturhenvisning(er):


: Riksantikvarieämbetet Dnr. 322-1227-2007. .

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 138

Dansk oversættelse:
Indskriften er ikke tolket.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
i(o)(f)o=r-(e)s---u--a=b(k)(t) : ...--m : a--(u)=ottiþit=a : ba=u---(l) : o(n)--

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
En fuldstændig sproglig tolkning og oversættelse af indskriften er vurderet umulig uanset fornyet undersøgelse med sidebelysning.

Læsningskommentar:
Læsningen er foretaget uden brug af sidelys, så det er muligt, at den kan blive mere sikker på nogle punkter.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Runehøjde: 4-9 cm

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Lineær i en linje.

Indskriftplacering:
Skibets nordvæg øst for nordportalen omkring 140 cm over gulvet.

Autenticitet: Ægte.