Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 170)(indskriftid: 170)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Heden-røgelseskar

Fundomstændigheder:
Omtalt tidligst i indberetning fra 1701. I indberetning 1809: karret befandt sig i Nørre Såby Kirke, en annexkirke til Heden Kirke (DR 174).

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Karrets låg er kuppelformet og ender i en lanterne med en stor øsken. Karret har tre sæt øskener og fod. Ophænget er delvist bevaret.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvori man opbevarede gløder til tænding af alterlys (se Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 402

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk er karret af romansk type. Sprog- og runetypologi peger på en datering til 1200-tallet.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sallinge (Herred), Heden (Sogn). Nr.: 090409

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1701

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 21,3 cm

Oprindelige mål: Højde inklusiv fod og ring: 33 cm. Diameter: 12,9 cm.


Litteraturhenvisning(er):


Grinder-Hansen, Poul. 2002 (2002): Danmarks middelalder og renæssance. Nationalmuseets vejledninger . København

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 38

Dansk oversættelse:
Mester Rød. I morgen skal jeg gives hele dagen, sådan som jeg gør det hver dag.

English translation:
Master Red. Tomorrow I will be supplied all day, and thus am I every day.

Transskription:
Mæstær Røþ. Cras dabor toto die, sique ago cotidie.

Translitteration:
: mæst=æ=r røþ : kras da=bo=r toto die : sik(ue) : a=go : kotidie

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karrets låg har forskelligt formede røghuller og er dekoreret med stregmønstre, blandt andre en zigzagbort på skålen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en mesterformel og en metrisk udformet sentens. Sentensen har rødder i lærde middelalderkredse (jf. Walther 1963-86, nr. 3613). Det er uklart om det sproglige indhold er tilpasset karrets funktion (Olesen 2007:63 f.).

Læsningskommentar:
Sekvensen "kotidie" er adskilt i "koti" og "die" af en øsken. e-runen i "toto die" med hældende stinging kan evt. læses som en æ-rune (som i DR), men da der utvivlsomt bruges e-rune i "kotidie" og d-runen desuden viser samme hældende stingning, foretrækkes her læsningen e.

Særlige tegn: Stunge runer: med streg midt på hovedstav: t (d), i (e). Med vertial punkt/streg i rum mellem hovedstav og bistav: f (g).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): Et kors, To punkter.

Skriftordning: Ensrettet linje.

Indskriftplacering:
Underskålen. Ved randen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 174