Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 186)(indskriftid: 186)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Helnæs-sten

Fundomstændigheder:
Stenen lå med runesiden opad på en mark ved vejen på halvøen Helnæs, ca 100 skridt fra en høj med et stensat gravkammer. Stenen blev optaget, men i brudstykker, yderligere kløvet til ledstolper, men reddet og indberettet af lærer P.C.Runge og sendt til København af kong Frederik VII.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten, kløvet til ledstolpe-brug.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 20017

Sb-nr.: 22

Datering: 700-800

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Relativ, runetypologisk og sproghistorisk datering.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Helnæs (Sogn). Nr.: 080207

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1860

Arkæologisk periode: Overgangen germansk jernalder/vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 205 cm

Bredde: Ca. 100 cm

Tykkelse: ca. 30-50 cm

Oprindelige mål: Efter tidligere kløvningsforsøg og kløvning efter opdagelsen mangler noget af toppen og hele bagsiden af stenen.

Tilstand: Stenen er sat sammen af fragmenter. Nogle runer er forkert optrukket i den cement, der binder fragmenterne sammen.


Litteraturhenvisning(er):


Lisbeth M. Imer (2018): Rigets runer p. 52-55. Århus Universitetsforlag,


Stikord:


Ældre runeformer; gamle sprogformer

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 8

Dansk oversættelse:
Roulv, {nuRa}-gode, satte stenen efter Gudmund, sin brodersøn. De druknede... Åver malede (dvs. ristede runerne).

English translation:
Hróðulfr, {nuRa}-priest/chief, placed the stone in memory of Guðmundr, his nephew. They drowned ... Ávarr coloured.

Transskription:
HrōulfR satti stæin, {nuRa} goði, æft Guðumund, brōðursunu sinn. Druknaðu ... ĀvæiRR fāði.

Translitteration:
rHuulfR sati stain nuRa | kuþi aft kuþuMut bruþur|sunu sin truknaþu --... | ąuaiR faþi

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
For dateringen til ældre vikingetid taler dels indslaget af ældre runeformer, dels ældre sprogformer: sunu, det bevarede, men fejlplacerede "h" i konsonantgruppen /hr/-, støttevokalen i Gudmund, samt brugen af verbet fā 'male' om det at riste runer. Tolkningen af nuRa er uvis, sml. Flemløse-sten 1 (DK Fyn 2) med samme rister. Begge sten omtaler Rolf som "gode". Selvom 'gode' er afledt af ordet 'gud' (om hedenske guder), er det uklart, om goden har været en religiøs eller verdslig titel.

Læsningskommentar:
Læsning sikker trods enkelt lakune og forkert, sekundær optrækning af runespor.

Særlige tegn: Translitterationerne H og M markerer *ældre (urnordiske) runeformer.

Runetypologi:
Tidlig vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10-14 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Fire linjer i bustrofedon, begyndende forneden i venstre side, linje 3 og 4 fra venstre læses begge nedefra.

Indskriftplacering:
Stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 190

DRM-nr.: III, 4