Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 634)(indskriftid: 634)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Hemdrup-pind

Fundomstændigheder:
Fundet 1949 under tørvegravning i Næsborg Mose nær Hemdrup.

Opbevaringssted: Moesgård Museum.

Genstandstype: Runestav.

Genstandstypekommentar: Poleret takstræ (Skautrup), asketræ (Moltke).

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Datering: 800-1000

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Peter Skautrup foreslog en datering til tiden mellem 900 og 1050, snarest før 1000. Moltke: 800-tallet, Birkmann ca. 850?.

Fundsted: Ålborg (Amt), Slet (Herred), Skarp-Salling (Sogn). Nr.: 120712

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1949

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 50 cm

Tykkelse: 2,1-3,4 cm


Litteraturhenvisning(er):


Birkmann, Thomas. 1995 : Von Ågedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 12 p. 264f.. 1995, Berlin New York

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 62

Dansk oversættelse:
Den Fygende (feberdjævelen?) overvandt dig aldrig, Åse, ...

English translation:
The storming one never won you over, Ása(?) ...

Transskription:
Vann þik æva fiukandi, Asa(?) ...

Translitteration:
Side A uan þik iba : fiukati : ąsa : auaąubi Side B (f)u : (n)iluiai ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Ti rhombeformede felter med runer (også lønruner eller punktudfyldning), en triquetra samt menneske- og dyrelignende figurer.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der kan være tale om en amulet på linje med Gravlev-pinden.

Læsningskommentar:
Niels Åge Nielsen har foreslået en ordopdeling af sidste del af A-indskriften som ąsa : au a ą ubi - Åse lykke har i strid.

Tolkningskommentar:
Tolkningen som sygdomsbesværgelse er Moltkes; men læsningen er noget usikker på grund af den usystematiske brug af dobbeltstregerne og prik-dekorationerne, jf. også Moltkes afvigende læsning 1972. Tolkningen er meget usikker, Peter Skautrup har givet flere helt afvigende tolkningsforslag, han er tilbøjelig til at anse pinden for at være en hyrdekæp (vendekæp - kritiseret af Karl Martin Nielsen). Niels Åge Nielsen har fremsat en tolkning af Hemdrup-pinden som Danmarks ældste kærlighedsbrev (metrisk formet), Harald Andersen har foreslået, at pinden kunne være en ledings-budkævle, Ing-Marie Back Danielsson, at den med sin fløjtelignende form og med billedsfremstillingerne har indgået i shamanistiske handlinger i mosen.

Særlige tegn: Runerne er overvejende båndruner for hovedstavenes vedkommende. Den ret usystematiske dekorerering med knivstik kan være en form for lønruner.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
I stavens længderetning på begge sider af staven i to af de rhombeformede felter.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;350