Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 429)(indskriftid: 429)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hesselager-brakteat

Alternativ titel: Hesselagergård-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten blev fundet i 1856. Det stempelidentiske eksemplar Hesselagergårds Skov, IK 75,1, blev fundet i 1945 sammen med en guldring, 70 meter fra dennes fundsted. En tredje stempelidentisk brakteat, Fyn 3, IK 75,3, er uden sikker proveniens.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 15615 & Dnf. 9/45

Sb-nr.: 76 & 122

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: Svendborg (Amt), Gudme (Herred), Hesselager (Sogn). Nr.: 090105

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1856 & 1945

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 26mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 516. København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 138. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK75,2

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
t e (d) o (u) luRþa

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en højrevendt menneskefigur med diadem og flette nakkehår bag et ligeledes højrevendt dyr med horn og et strittende øre. Over dyrets hoved, i ansigtets øjenhøjde, ses en venstrevendt fugl med krum hals og næb. Både indskriftsplacering - særligt indskriften under dyrets hoved - og ikonografi, såsom menneskefigurens nakkefletning og hånd på dyrets hals, er ifølge IK detaljer, vi genfinder på bl.a. Randers, IK142, Maglemose 3, IK300, og Fyn 1, 58. Brakteaten er stempel-identisk med Hesselagergårds Skov, IK75,1 og Fyn 3, IK75,3, (Hauck et al. 1986:Bd.2:138).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Skriftordning: Venstrevendt og ellers enkeltstående.

Indskriftplacering:
Indskriften står i højre side, under dyrets hoved, og så er der placeret enkelte runer og runelignende tegn rundt langs randkanten.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR33

KJ nr.: 114