Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 171)(indskriftid: 171)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Hesselager-røgelseskar

Fundomstændigheder:
Indberetning 1809: karret befandt sig i Hesselager Kirke. Røgelseskarret kom til Nationalmuseet i 1810.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Låget er spidskuplet og ender i en lille lanterne med en stor øsken. Skålen har tre sæt øskener. Ophæng er bevaret; består af tre længere stænger samt en kortere fæstnet til laterneøskenen. Alle samles i en ring. Foden er konisk med en lille vulst.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvori man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 440

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk er karret af romansk type. Sprog-og runetypologi peger på en datering til 1200-tallet.

Fundsted: Svendborg (Amt), Gudme (Herred), Hesselager (Sogn). Nr.: 090105

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1809

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 19,3 cm

Bredde: 10,6 cm i diameter

Oprindelige mål: Højde inklusiv fod og ring: 32,5 cm.

Tilstand: Relativt god.


Litteraturhenvisning(er):


Grinder-Hansen, Poul. 2002 (2002): Danmarks middelalder og renæssance. Nationalmuseets vejledninger . København


Stikord:


Minim confusion

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 33

Dansk oversættelse:
Mester Jakob Rød af Svendborg gjorde mig. Jesus Krist.

English translation:
Master Jakob Red of Svineburg made me. Jesus Christ.

Transskription:
Mæstær Iakop Røþ af Swinæburg gørþæ mik. Iesus Krist.

Translitteration:
: mæst=æ=r : iako=p : ry=þ : a=f sinnæbu=uhr : gør=æ : mik : gesus krist

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Låget har forskelligt udformede røghuller og er dekoreret med stregmønstre. På skålen (under runeindskriften) er der zigzagborter; på foden stregmønstre.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften består af en mesterformel samt en påkaldelse af Jesus. Indskriften her ligger til grund for antagelsen, at den fynske smed havde værksted i Svendborg. Man har dog hidtil ikke gjort fund i Svendborg, som kunne være Jakob Røds smedje.

Læsningskommentar:
Binderunen u=u er sjælden, men kendes fra Drøsselbjerg-kalkristning (Sj 49), hvor den sikkert er brugt for latinsk w.

Tolkningskommentar:
Runefølgen sinnebu=uhr er sikkert tolket som stednavnet Svendborg. Formen "sinne-" af forleddet glda. Swine- skyldes med stor sandsynlighed et fejllæst forlæg skrevet med latinske bogstaver (*minim confusion). Ombytning af bogstaver i efterleddet kan ligeledes være afskriverfejl.

Særlige tegn: Stungne runer: med streg: i (e), med prik: u (y), b (p), k (g).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Fire/fem punkter, Et kors, To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Linjeordning. Læseretning fra venstre mod højre. Rammelinier er respekteret.

Indskriftplacering:
Langs skålens rand omsluttet af dobbelte rammelinjer.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 175