Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 619)(indskriftid: 619)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Himlingøje-fibula 2

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning af kvindegrav på den gravplads, som har været kendt siden slutningen af 1800-tallet. Graven indeholdt en 40-50-årig kvinde med særdeles rigt gravudstyr.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Rosetfibel af den sjællandske type.

Anvendelse: Dragtspænde.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 24137

Sb-nr.: 20

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Graven tilhører fase C1b.

Fundsted: Præstø (Amt), Bjæverskov (Herred), Himlingøje (Sogn). Nr.: 050105

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1949

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 3 cm

Oprindelige mål: Nåleholderen har oprindeligt været ca. 5,5 cm lang. Hele fiblen er ca. 10,7 cm lang.

Tilstand: Bevaringstilstanden er god, men en del af nåleholderen er brækket af, så første del af indskriften er gået tabt.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder. Serie B 13 p. 321; 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Moltke, Erik. 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 128. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 18. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Rosetfibel
Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 74

Dansk oversættelse:
WiduhundaR (Skovhund, ulv) / ...WiduhundaR (...Skovhund, ulv).

English translation:
WiduhundaR/...WiduhundaR.

Transskription:
WiduhundaR/...WiduhundaR

Translitteration:
(w)iduhudaR/...(w)iduhudaR

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
WiduhundaR er et personnavn, hvis førsteled svarer til on. viðr 'skov' og andetled til 'hund'. Sandsynligvis er det enten en omskrivning for ulv (Stoklund 1995) eller som i norske dialekter for ræv (Moltke 1985). Der er formentlig tale om en *mestersignatur.

Læsningskommentar:
Nåleholderen er beskadiget, hvor indskriften begynder, og det er således ikke muligt at se den første rune af navnet, men den translittereres som "w", da det af sproglige årsager er det mest sandsynlige. Det kan ikke afgøres, hvor mange runer, der mangler i første del af indskriften. Det er almindeligt i runeortografien at udelade "n" før "d".

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På indersiden af nåleholderen i dennes længderetning.

Autenticitet: Ægte.

KJ nr.: 10

Andet nr.: EM85;128B