Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 122)(indskriftid: 122)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hobro-sten 2

Fundomstændigheder:
Stenen er første gang nævnt i en præsteindberetning. Ifølge Skonvig stod den da på kirkegården.

Opbevaringssted: Stenen blev i 1654 flyttet fra kirkegården, i midten af 1800-årene blev den opstillet ved den nye kirke, dernæst i våbenhuset. Senere blev den flyttet til Hobro museum, og nu står den i indgangshallen til Hobro Bibliotek.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48
9100 Aalborg Ålborg
Danmark

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Runetypologisk.

Fundsted: Randers (Amt), Onsild (Herred), Hobro (Sogn). Nr.: 140703

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1623

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 152 cm

Bredde: 100 cm

Tykkelse: 35 cm

Oprindelige mål: Bredde og tykkelse er omtrentlige mål. Tykkelsen er angivet for neden.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 74

Dansk oversættelse:
Thore rejste denne sten efter sin fælle Karl den gode, en meget god dreng.

English translation:
Þórir raised this stone in memory of Karl the good, his partner, a very good drengr.

Transskription:
ÞōriR rēsþi stēn þa[nn]si øftiR Karl hinn gōða, fēlaga sinn, harða gōðan dræng.

Translitteration:
: þuriR : risþi : stin : þąasi : aufti : karl : hin : kuþąa : fRlaka : sin : harþ|a : kuþąan : trRk :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
I Västergötland findes en sten med enslydende tekst på Vg 112 Ås kyrka, men det kan ikke afgøres, hvilken af de to indskrifter, der har dannet grundlag for den anden (Lerche Nielsen 2001: 135 f.). Glenstrup-sten 1, Mjy 48, har samme indskriftordning, og er ifølge Marius Kristensen inspireret af Hobro 2 (jf. Øeby Nielsen 2007, 118f.). Den usædvanlige digraf 'ąa' genfindes bl.a. på Bjäresjö-sten 2, Sk 30, jf. også Lund-læderskede 5, SkL 62.

Læsningskommentar:
AnsuR-runen indgår i en usædvanlig digraf ąa.

Særlige tegn: Yr-runen anvendes både for konsonant, gammelt /R/ og for vokal /e/ og /æ/ (Lerche Nielsen 1994). AnsuR-runen har ensidige bistave på venstre side af hovedstaven.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: Ca. 12 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften begynder i nedre venstre hjørne og følger stenens kant, konturordning med vandret grundlinje ("portalornamentik").

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 127

DRM-nr.: I, Kap. 10, 3