Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 323)(indskriftid: 323)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Holmby-sten

Fundomstændigheder:
Stenen har siddet i Holmby kirketårns sydvestlige hjørne. I 1908 blev den udtaget og anbragt uden for kirken, hvor den nu står. Iflg. indskriften har monumentet formentlig bestået af flere sten.

Opbevaringssted: Uden for Holmby kirke.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Frosta (Herred), Holmby (Sogn). Nr.: SV0408

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1650

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 113 cm

Bredde: 127 cm

Tykkelse: 30 cm

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 11

Dansk oversættelse:
Sven rejste disse stene efter sin fader Thorger.

English translation:
Sveinn raised these stones in memory of Þorgeirr, his father.

Transskription:
Svēnn rēsþi stēna þessi æftiR ÞōrgēR, faður sinn.

Translitteration:
: suin : risþi : stina : þesi : ef(t)iR : þurgiR : | faþur : sin :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et skib på tværs af stenen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Stenen kan være "korset" (fx Moltke 1985:279).

Læsningskommentar:
Et lille stregkors synes sekundært at være anbragt skråt under a-runen i stina.

Særlige tegn: Stungent i og k.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,5-8,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i konturordning begynder i stenens nederste højre hjørne. Den sidste del af indskriften står på tværs af stenen under skibet.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 328

DRM-nr.: IV, 41