Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 227)(indskriftid: 227)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Holtug-kvadersten 1

Alternativ titel: Holtug-stenen

Fundomstændigheder:
Runeskriftens eksistens blev i 1892 indberettet til Nationalmuseet af arkæolog og arkitekt J. B. Løffler.

Opbevaringssted: Kvaderstenen befinder sig i Holtug Kirkes ydermur på sydsiden 190 cm over jorden og 37 cm fra østhjørnet.

Genstandstype: Bygningssten.

Anvendelse: Kvaderstenen er formodentlig genanvendt ved en ombygning af kirken.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Det gamle kor blev revet ned i første halvdel af 1400-tallet, og indskriften stammer sandsynligvis fra tiden før det.

Fundsted: Præstø (Amt), Stevns (Herred), Holtug (Sogn). Nr.: 050604

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1892

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Kridtsten/kalksten.

Oprindelige mål: Der foreligger ingen opmåling af selve kvaderstenen.

Tilstand: Runeindskriften har været dækket af kalk og mørtel, men dette var dog renset næsten af, da Moltke lavede papaftryk til fotografering til Danmarks Runeindskrifter. I dag er indskriften fritlagt, i god stand og synlig for offentligheden.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 84

Dansk oversættelse:
Tirað ristede.

English translation:
Tíráðr carved.

Transskription:
Tiraþ rest.

Translitteration:
(t)irað : r(i)st

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Det er usikkert om den første rune er en t-rune, da runen ser ud som en spejlvendt k-rune. Den usikkert læste i-rune i r(i)st har muligvis en stigning som sidder højt på hovedstaven.

Tolkningskommentar:
Et personnavn Tiraþr kendes i øvrigt ikke, men navneelementet -raþ er overleveret både som del af navne, som fx Ulfraþr, men også som simplexnavnet Raþr.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: Ca. 15

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
Udfylder hele overfladen på kvaderstenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 231