Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 32)(indskriftid: 32)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Horne-sten

Fundomstændigheder:
Iflg. den ældste meddelelse sad stenen i den østlige del af kirkegårdsdiget ved stenten. Den var blandt de runemindesmærker, der blev forlangt til København i 1652, men den kom ikke af sted. Fra 1872 til 1953 lå stenen i Nørholms have, hvorefter den blev flyttet til kirkegården. Et andet fragment af stenen er desværre gået tabt (jf. Lerche Nielsen 2001).

Opbevaringssted: Kirkegården.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkedige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 310367

Sb-nr.: 198

Datering: 900-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Ribe (Amt), Øster Horne (Herred), Horne (Sogn). Nr.: 190803

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1652

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 70 cm

Bredde: 60 cm

Tykkelse: 52 cm

Oprindelige mål: Stenen er et fragment, så den oprindelige størrelse er vanskelig at afgøre.


Litteraturhenvisning(er):


Lerche Nielsen, Michael (2001): Runestenen i Horne og spørgsmålet om stenens oprindelige placering Fra Ribe Amt 28,-3 p. 441-448. Historisk Samfund for Ribe Amt,


Stikord:


Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 51

Dansk oversættelse:
Ravnunge-Tue gjorde denne/Thyras høj...

English translation:
Rafnunga-Tōfi made this/Thórvés mound ...

Transskription:
[Ra]fnunga-Tōfi gærði haug þ[annsi]/Þ[ōrvīaR(?)] ...

Translitteration:
...fnukatufi kaþi hauk þ--...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Jf. Sjy 37 Læborg og Sjy 26 Bække 1 vedr. en omstridt tilknytning til Dronning Thyra og Jelling, jf. flere bidrag fra det tværfaglige symposium i 2002: Runesten, magt og mindesmærker (Red. Gunhild Øeby Nielsen, hikuin 32, 2005) .

Tolkningskommentar:
Forslaget til udfyldning af den afsluttende, defekte runefølge med personnavnet ÞórvéaR (Thyra) skyldes ligheden med Bække 1- og Læborg-stenens indskrifter, som også nævner Ravnunge-Tue som rejser. Men en udfyldning med pronomenet þannsi "denne" er også mulig.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 11-17 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Indskriften i *konturordning begynder i højre side.

Indskriftplacering:
Indskriften er formentlig placeret på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 34

DRM-nr.: II, 7