Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 172)(indskriftid: 172)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Hundstrup-røgelseskar

Fundomstændigheder:
Omkring 1750 omtales karret som tilhørende Hundstrup Kirke. Senere opbevaredes karret på Orebygård under baroniet Guldborgland, hvor det indgik i en rarietetssamling. Karret blev herfra skænket til Nationalmuseet i 1922 (jf. DR).

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Karrets låg er kuppelformet og ender i en lille lanterne, der oprindelig har haft en øsken. Karret har dertil tre sæt øskener, hvoraf det ene er ødelagt.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvori man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 10259

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk er karret af romansk type. Sprog- og runetypologi peger på en datering til 1200-tallet.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sallinge (Herred), Hundstrup (Sogn). Nr.: 090413

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1750

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 16,5 cm

Oprindelige mål: Højde inklusiv fod og ring: 40,5 cm. Diameter: 11,7 cm.

Tilstand: Karrets fod er lettere beskadiget.


Litteraturhenvisning(er):


Grinder-Hansen, Poul. 2002 (2002): Danmarks middelalder og renæssance. Nationalmuseets vejledninger . København

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 39

Dansk oversættelse:
Mester Rød.

English translation:
Master Red.

Transskription:
Magister Røþ.

Translitteration:
magistæ=r røþ

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karrets låg er udsmykket med røghuller og stregmønstre. Skålen bærer ved randen en bort af skrå striber. På resten af skålen ses stregmønster af striber og perspektiviske zigzagmønstre, hvorimellem to linjer med runer er placeret.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mestersignatur.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: To ensrettede linjer.

Indskriftplacering:
Underskålen - midt i.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 176