Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 281)(indskriftid: 281)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Hunnestad-sten 4

Fundomstændigheder:
Stenen blev undersøgt af Skonvig ca. 1627. Den forsvandt sammen med resten af Hunnestad-monumentet efter 1716. Stenen blev genfundet i forbindelse med jordarbejder ved Hunnestads bro nord for Ystad 16. december 2020.

Genstandstype: Billedsten.

Genstandstypekommentar: Den ene af tre billedsten, der sammen med to runesten og bautasten har indgået i Hunnestad-monumentet.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: De sten fra monumentet, som bærer ornamentik, er alle ornamenteret i Ringerike-stil*. Monumentet må som helhed anses for tilhørende denne stilarts levetid.

Fundsted: Skåne län (Amt), Ljunits (Herred), Skårby (Sogn). Nr.: SV1104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627, ca.

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Tilstand: god

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 57

Dansk oversættelse:
Stenen er en billedsten - ingen indskrift.

English translation:
°

Transskription:
°

Translitteration:
°

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Stenen synes at have haft en fremstilling af "det store dyr".

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Ingen indskrift.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 285 †