Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 261)(indskriftid: 261)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hyby-sten 2†

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet på en gård i Vissmarlöv og anbragt i et stendige. I anden halvdel af 1700-årene blev den stærkt slidte sten flyttet til præstegården. Senere efterretninger mangler.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Usikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Bara (Herred), Hyby (Sogn). Nr.: SV0209

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
o. 1730

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Højde (efter Swanander) omtrent 2 alen.

Tilstand: Gået tabt. Grundlaget for læsningen er hovedsagelig en tegning i Wessmans eksemplar af Bautil.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 4

Dansk oversættelse:
NN rejste denne sten efter NN.

English translation:
{ranuiþi} {huas} raised this stone in memory of {þanfuþ}.

Transskription:
{ranuiþi} {huas} rēsþi stēn þessi æfti[R] {þanfuþ}.

Translitteration:
[ran=uiþi : huas : raisþi : stin þisi : ifti : þanfuþ :]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er aftegnet meget forskellig af Wessman (ca. 1757) og Espman (ca. 1782), og derfor opgiver DR at give tolkningsforsøg for personnavnenes vedkommende. En grundigere diskussion fines hos Tuneld 1909 s. 265-8.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 265 †