Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 849)(indskriftid: 849)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Illerup-drikkehornsbeslag

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Moesgård Museum, udstillingen.

Genstandstype: Horn.

Anvendelse: Der er muligvis tale om et signalhorn.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: 1880 LGH

Sb-nr.: 141

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra hoveddeponeringen, plads A dateret til fase C1b.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Hjelmslev (Herred), Skanderup (Sogn). Nr.: 160208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1992 (?)

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Tykkelse: 0,1 cm

Oprindelige mål: Mundingen er ca. 13 cm i diameter.

Tilstand: Korroderet overflade.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 399 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 92

Dansk oversættelse:
FuniR(?) ...

English translation:
FuniR(?) ...

Transskription:
Fu[ni]R(?) ...

Translitteration:
Side A fu--R Side B fra

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften giver ikke sproglig mening.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 1,2-1,4 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På begge sider af hornet.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;339