Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 847)(indskriftid: 847)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Illerup-dupsko

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Moesgård Museum, udstillingen.

Genstandstype: Dupsko.

Genstandstypekommentar: Dåseformet.

Anvendelse: Dupsko til sværdskede.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: 1880 AAFH

Sb-nr.: 141

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra hoveddeponeringen, plads A dateret til fase C1b.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Hjelmslev (Herred), Skanderup (Sogn). Nr.: 160208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1985

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Oprindelige mål: Dupskoen er ca. 5 cm i diameter.

Tilstand: Meget korroderet overflade.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 337/ 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Imer, Lisbeth M. 2007 Poul Otto Nielsen, Birger Storgaard (2007): Latin og græsk i romersk jernalder - Fremmed indflydelse på Nordens tidligste runeskrift Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2004 p. 63-105. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, København

Lisbeth Imer : Jernalderens runeindskrifter i Norden – Kronologi og kontekst Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2013-2014 .

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 91

Dansk oversættelse:
Tolkning usikker.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
fir(h)a/fir(u)a/irha f/f irha

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Over runerne er ridset en trekant.

Tolkningskommentar:
Det er foresl̄ået (Imer 2004:98), at f-runen skal læses som en særskilt sekvens, da der er mellemrum mellem denne og resten af indskriften, og da bistavene vender modsat i forhold til resten af indskriften, men læsningen af en forkortelse er iflg. Michael Lerche Nielsen ikke sandsynlig.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 2 cm

Skilletegnstype(r): Spatiering.

Skriftordning: Venstrevendt f-rune, a- og r-runerne højrevendte.

Indskriftplacering:
På den ene side af dupskoen.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;337