Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 844)(indskriftid: 844)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Illerup-høvl

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning 1980, indskriften opdaget efter afrensning på Moesgårds konserveringsanstalt 1981.

Opbevaringssted: Moesgård Museum, udstillingen.

Genstandstype: Høvl.

Genstandstypekommentar: Dekoreret stagehøvl.

Anvendelse: Stagehøvl.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: 1880 LLI

Sb-nr.: 141

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra hoveddeponeringen, plads A dateret til fase C1b.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Hjelmslev (Herred), Skanderup (Sogn). Nr.: 160208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1980/1981

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 22,3 cm

Bredde: 2,2 cm

Tykkelse: 2,7 cm

Oprindelige mål: Oprindelig længde antagelig omkring 40 cm.

Tilstand: Sønderhugget og fragmenteret.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 336 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 90

Dansk oversættelse:
Indskriften er for ødelagt til at kunne tolkes.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
af(i)(l)a---

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Fladedækkende stregornamentik bl.a. foran runerne. Karvsnit på den ene side af afslutningsknoppen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften kan ikke tolkes.

Læsningskommentar:
Et første læsningsforslag: afi(l)aiki med nedadvendt k-rune er for usikkert.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 2 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På den ene side af høvlen.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;336A