Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 848)(indskriftid: 848)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Illerup-ildstålshåndtag

Fundomstændigheder:
Indskriften blev fundet ved konservering.

Opbevaringssted: Moesgård Museum, udstillingen.

Genstandstype: Ildstålshåndtag.

Anvendelse: Ildstål.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: 1880 PZY

Sb-nr.: 141

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra hoveddeponeringen, plads A dateret til fase C1b.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Hjelmslev (Herred), Skanderup (Sogn). Nr.: 160208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1991/92

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 9 cm

Bredde: 2 cm

Oprindelige mål: Bredden angiver knoppens bredde.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 338 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 8. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 93

Dansk oversættelse:
GauþR(?).

English translation:
GauþR(?).

Transskription:
GauþR(?).

Translitteration:
gauþR

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Muligvis et mandsnavn (måske en afledning lig oldvestnordisk gauð 'gøende' til verbet geyja 'gø'.)

Særlige tegn: þ har stor bælg, som når fra top til bund af hovedstaven.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 1 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
Rundt om knoppen.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;338