Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 845)(indskriftid: 845)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Illerup-skjoldhåndtagsbeslag 2

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Moesgård Museum, udstillingen.

Genstandstype: Skjoldhåndtag.

Anvendelse: Forsvarsvåben.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: 1880 TWR

Sb-nr.: 141

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra hoveddeponeringen, plads A dateret til fase C1b.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Hjelmslev (Herred), Skanderup (Sogn). Nr.: 160208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1983

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 19,5 cm

Bredde: 4,5 cm

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 336 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 14. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 86

Dansk oversættelse:
Niþijo gjorde.

English translation:
Niþijo made.

Transskription:
Niþijo tawide.

Translitteration:
niþijo tawide

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der er formentlig tale om en *mestersignatur. Navnet er enten afledt til roden i oldvestnordisk níð 'had' eller niði 'slægtning'.

Læsningskommentar:
Grunden til den lange afstand mellem 'niþijo' og 'tawide' er, at der har været en roset, som indskriften har skullet respektere.

Særlige tegn: o-runen er kortere end de andre, hvilket skyldes, at den har skullet ristes udenom den roset, der har hæftet beslaget på håndtaget. e-rune med vandret bjælke. þ og w med bælg på hver side af hovedstaven.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,5-0,8 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
På den ene ende af håndtaget i længderetningen.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;336B