Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 846)(indskriftid: 846)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Illerup-skjoldhåndtagsbeslag 3

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Moesgård Museum, udstillingen.

Genstandstype: Skjoldhåndtag.

Anvendelse: Forsvarsvåben.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: 1880 WVI

Sb-nr.: 141

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra hoveddeponeringen, plads A dateret til fase C1b.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Hjelmslev (Herred), Skanderup (Sogn). Nr.: 160208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1983

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 19,5 cm

Bredde: 5,5 cm

Oprindelige mål: Længden er den samlede længde, og bredden er målt på det største sted.

Tilstand: Beslaget er meget krøllet og bulet, og et sværhug går gennem þ-runen. Der er ingen korrosion, som forstyrrer læsningen.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 336 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Peterson, Lena 2004 van Nahl, Astrid, Lennard Elmevik & Stefan Brink (2004): Reflections on the Inscription laguþewa Namenwelten Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 44 p. 659-677. Walter de Gruyter, Berlin/New York (NY)


Stikord:


Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 87

Dansk oversættelse:
Laguþewa/LaguþewaR.

English translation:
Laguþewa/LaguþewaR.

Transskription:
Laguþewa/LaguþewaR

Translitteration:
laguþewa

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Personnavnet kan muligvis opfattes som et tilnavn "Søtjener"/"Lovtjener". Der er formentlig tale om en *mestersignatur.

Særlige tegn: þ- og w-runer med bælg på begge sider af hovedstaven.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,5-0,7 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
På den ene ende af beslaget i længderetningen.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;336C