Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 355)(indskriftid: 355)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Istaby-sten

Fundomstændigheder:
Istabystenens oprindelige plads i Istaby er ukendt, den er tidligst omtalt 1748. I 1878 blev stenen flyttet til Stockholm.

Opbevaringssted: Udstillet på Historiska museet, Stockholm (Statens historiska museer).

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: SHM 6249

Sb-nr.: RAÄ-nummer Mjällby 51:1

Datering: 600-700

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runetypologisk og sproghistorisk

Fundsted: Blekinge län (Amt), Listers (Herred), Mjällby (Sogn). Nr.: SV3205

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Yngre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 180 cm

Bredde: 70 cm

Tykkelse: uoplyst

Tilstand: god


Litteraturhenvisning(er):


Williams, Henrik. 2001 (2001): Lister. Runological. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 18 p. 509-512. Walter de Gruyter, Berlin

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn . Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person

Jansson,Sven B.F. 1963 (1963. 3. oplag 1984): Runinskrifter i Sverige p. 192 s.. Almqvist & Wiksell, Uppsala


Stikord:


Lister-stenene
Personnavne

Indskrift(er):

DK nr.: Bl 4

Dansk oversættelse:
Efter HariwulfR (Hærulv), skrev HaþuwulfR (Hådulv), HaeruwulfR's (Hjorulvs) ætling, disse runer.

English translation:
In memory of HariwulfR (Herjólfr), HaþuwulafR (Höðulfr), descendant of HeruwulfR (Hjǫrólfr), wrote these runes.

Transskription:
AfatR Hariwulafa HaþuwulafR HaeruwulafiR warait runaR þaiaR.

Translitteration:
Side A AfatR hAriwulafa | hAþuwulafR hAeruwulafiR Side B warAit runAR þAiAR

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Istabystenen rejst af en familieklan (jf. *Lister-stenene), hvis mandlige medlemmer bærer allittererende navne efter variationsproncippet, se *personavne. De tre navne er tolket ifølge Peterson (2004: 9-11). De har alle andetleddet -wulfR ’ulv’, men forskellige forled: Haþu- svarende til oldnordisk hǫð ’strid’, Hari- ’hær’ og Heru-, oldnordisk hjórr ’sværd’ (også i det oldvestnordiske navn Hjórrólfr).

Læsningskommentar:
Det kan ikke afgøres med sikkerhed, hvilken linje, der skal læses først. Enten med fx Krause og DR: "Efter HariwulfR (underforstået: er stenen rejst). - HaþuwulafR H. skrev disse runer". Eller (med Jansson 1963): "HaþuwulafR H. efter/til minde om HariwulfR skrev disse runer"

Tolkningskommentar:
Jara-runen synes anvendt for oralt /a/ og ansur-runen overvejende for en indskudsvokal (svarabhakti-).

Særlige tegn: Der er benyttet urnordiske runeformer. Dog anvendes ved siden af den gamle ansur-rune den tidligere jara-rune med udseende omtrent som en vikingetids s-rune som rune for /a/. R-runen har opadvendte bistave.

Runetypologi:
Senurnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 14,5-22 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Parallele linjer uden rammestreger

Indskriftplacering:
Indskriften består af tre tekstbånd, to på stenens forside (fot.), ét på stenens bagside; de læses oppefra og ned.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 359

KJ nr.: 98