Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 39)(indskriftid: 39)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Jelling-sten 1

Fundomstændigheder:
Runestenen omtales første gang sammen med Jelling-sten 2 i et prospekt af Rantzau, byggende på en tavle opsat af Caspar Markdanner 1586. Runestenen har sandsynligvis ligget ved kirkedøren til Jelling kirke, hvor den har været brugt som bænk. Omkring 1600 kaldes den "Stenen ved dörren liggendis". Den synes imidlertid at være blevet rejst mellem 1627 og 1639. Dens oprindelige plads lader sig ikke bestemme, men den har højst sandsynligt hørt sammen med Gorms Jelling-monument, skibssætningen.

Opbevaringssted: Uden for Jelling kirke.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 300920

Sb-nr.: 106

Datering: 940-955

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen kan dateres til før 958/59 (den dendrokronologiske datering af Gorms(?) gravkammer i Nordhøjen).

Fundsted: Vejle (Amt), Tørrild (Herred), Jelling (Sogn). Nr.: 170904

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1586

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: Ca. 185 cm

Bredde: 107 cm

Tykkelse: Ca. 50 cm

Oprindelige mål: Runestenen er ca. 185 cm høj (påvist ved udgravning 2006), 139 cm målt fra jordoverfladen til stenens top. Bredden er målt på runestenens bredeste sted.

Tilstand: Dårlig, partielle afskalninger.


Stikord:


Ormehoveder
Parallelordning
Danmark
Omramning

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 10

Dansk oversættelse:
Kong Gorm gjorde disse kumler efter Thyra sin kone *Danmarks bod.

English translation:
King Gormr made this monument in memory of Þyrvé, his wife, Denmark's adornment.

Transskription:
GōrmR kunungR gærði kumbl þǿsi æft Þōrvī, kunu sīna, DanmarkaR bōt.

Translitteration:
Side A : kurmR : kunukR : | : k(a)(r)þi : kubl : þusi : | : a(f)(t) : þurui : kunu Side B : sina : tanmarkaR : but :

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
*Ormehoveder - tidligere opfattet som spiralornamentik - afslutter de dobbelte rammelinjer på hver side af indskriften øverst på stenens B-side.

Oversættelses- og sagkommentar:
Oversættelsen og tolkningen af "Danmarks bod" har været omstridt, men knyttes nu til Thyra (Danmarks pryd). *Omramningsteorien, som knyttede det til Gorm, er opgivet.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 16-29 cm

Skilletegnstype(r): Særlige skilletegn, To punkter.

Skriftordning: *Parallelordning, ensrettede linjer begyndende nedefra, successiv linjeføring fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
På hver bredside af stenen i lodrette bånd. På A-siden tre bånd, på B-siden et bånd.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 41

DRM-nr.: I, 2, 1-2