Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 194)(indskriftid: 194)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Køng-statuette

Fundomstændigheder:
Fundet ved roehakning på præstegårdsmarken, midtvejs mellem "Kommenhøj" og en lille mose.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Amulet.

Genstandstypekommentar: En lille mandsfigur, muligvis gudestatuette.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 13688

Sb-nr.: 5a

Datering: 160-137/400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Statuetter af denne type kendes fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. Formen på w- eller þ-runen med bælg på begge sider af hovedstaven på statuetten fra Køng tyder på en datering til yngre romersk jernalder.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Køng (Sogn). Nr.: 080212

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1907

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 9,5 cm

Tilstand: Genstanden er meget korroderet og afskallet, hvilket betyder, at første del af indskriften er gået tabt.


Litteraturhenvisning(er):


Marstrander, Carl J. S. 1952 (1953): De nordiske runeinnskrifter i eldre alfabet. Skrift og språk i folkevandringstiden 1. Danske og svenske innskrifter. Viking p. 32-37. Oslo

Imer, Lisbeth 2006. Lyngstrøm, H., O. T. Kastholm Hansen, E. Brinch Petersen og B. Storgaard. (2006): Med runer på ryggen. Fra Vandkunsten til Vestpynten af Amager. 20 arkæologiske essays. p. 67-72.. Gylling

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 9

Dansk oversættelse:
Indskriften er for fragmentarisk til at kunne tolkes.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
--ŋo/oŋ--/--wo/--þo

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
To - højst tre runer forsvundet. Læseretning antagelig fra venstre mod højre: --ŋo. Binderune i=ŋ, stavsat ŋ-rune eller w- eller þ-rune med bælg på begge sider af hovedstaven.

Tolkningskommentar:
Personnavn på -o(?)

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 6 mm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Mellem rammestreger i indrammet felt.

Indskriftplacering:
På statuettens ryg.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 198

KJ nr.: 45