Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 195)(indskriftid: 195)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Køng-stenrelief

Fundomstændigheder:
Fundet ved afdækning af et kalkpudslag i Køng kirke.

Opbevaringssted: In situ på triumfmuren i skibets nordøstlige hjørne.

Genstandstype: Relief.

Genstandstypekommentar: "Stationssten", sammen med en runeløs sten del af fremstilling af Kristi lidelseshistorie.

Anvendelse: Relief med kristent motiv: Kristus på vej til korsfæstelsen.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Køng (Sogn). Nr.: 080212

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1926

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Kridtsten/kalksten.

Dimensioner: 33 cm

Bredde: 27,5 cm

Tilstand: Stenen er meget medtaget og relieffet i høj grad slidt ned. Ydermere ser det ud til at sidste del af runerne er skåret eller hugget væk.


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 441, 454. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 10

Dansk oversættelse:
Indskriften er for ødelagt til at kunne tolkes.

Translitteration:
kotæo------...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Relief med kristent motiv: Jesus på vejen til korsfæstelsen.

Læsningskommentar:
Moltke: rune 6 eventuelt en kortstavet s-rune.

Særlige tegn: To spejlvendte o-runer.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Vandret linje

Indskriftplacering:
På underkanten af reliefstenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 199