Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 423)(indskriftid: 423)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Kellersmose-brakteat

Alternativ titel: Kjellers Mose

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet i maj 1884 i Kjellersmose. De øvrige genstande omfatter en runeløs C-brakteat, IK290, tre runeløse D-brakteater, IK18,9, IK457, IK458,1, resterne af en karvsnitsornamenteret bøjlefibel af sølv, to små spiralringe af guld og 12 glasperler.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 5224

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: Ringkøbing (Amt), Ginding (Herred), Estvad (Sogn). Nr.: 180202

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1884, indleveret

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 22,4mm

Tilstand: Bulet og slidt

Indskrift(er):

DK nr.: SJy IK 289

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
-i-- ---al-

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt menneskehoved med hårpragt over et ligeledes venstrevendt dyr med horn i stil med motivkredsen; Han og hesten. Modsat de fleste andre motiver i denne stil er hårpragten uden perlerbånd, men har i stedet et prægtigt diademsmykke. Ansigtets læber er placeret overfor dyrets manke, hvilket er et ikonografisk træk, vi også finder på Åsum, 11, og Femø, 340. Det ser iøvrigt ud til at det oprindelige forlæg er blevet reduceret, idet både runer og dyrets snude og ben er uheldigt afkortede (Hauck et al. 1986:Bd.2:118).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Usikkert skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Rundt langs den øvre halvdel af randkanten, delt af menneskehovedets diadem.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR17