Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 431)(indskriftid: 431)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Killerup-brakteat 1

Fundomstændigheder:
Brakteat-fragment tilhørende et depot fundet af en markarbejder i 1874. De øvrige genstande omfatter Killerup 2, IK91, to D-brakteater og et fragment af en D-brakteat; alle tre stempel-identiske med,IK455, en brakteatøsken, et guldmundstykke til en sværdskede, en guldfingerring, to guldspiralringe, 15 stk. ringpenge af guld.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Fragment af en B.brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 1767

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Odense (Amt), Odense (Herred), Odense (Sogn). Nr.: 080407

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1874, indleveret

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Oprindelige mål: -

Tilstand: Brudstykke med en gennemgående ris.


Litteraturhenvisning(er):


Imer, Lisbeth M. 2014 (2015): Jernalderens runeindskrifter i Norden - Katalog Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2014 p. 162. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 96ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 120. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 51,2

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
...undR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Fragmentet er motivmæssigt nært beslægtet med gruppen af "Die Drei Götter-Brakteaten", se Skovsborga-b, IK165, Danmark 9 og 10, IK40, IK39. Fragmentet er stempelidentisk med Gudme 1, IK51,3, som viser, at indskriften 'undR' ikke har været længere. IK angiver at en indskriftsløs Faxe-brakteat, IK51,1, ligeledes er stempel-identisk med fragmentet, men det er dog ikke korrekt. Axboe oplyser pr. mail, marts 2017, at nummeringen desværre ikke stod til at ændre, da det blev bemærket (Imer 2014:143; Hauck et al. 1985:96ff.,162).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Øverst langs randen, til venstre for øsknen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR35