Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 609)(indskriftid: 609)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Kitnæs-brakteat

Alternativ titel: Kignæs-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet over flere omgange i årene 1965-67 på stranden. Depotet omfatter to stempelidentiske C-brakteater med runer, IK 94,1, en pragtfibel af guld og 17 øvrige C-brakteater, hvor 13 er analoge til IK 93.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Der er tale om to stempelidentiske C-brakteater med runer

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Frederiksborg (Amt), Horns (Herred), Dråby (Sogn). Nr.: 010201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27,9mm; 27,2mm

Tilstand: Den største af brakteaterne (Inv.Nr.4/66) er lettere bulet og har en større ridse midt i motivet. Den mindre (Inv.Nr.13/66) har en mindre ridse midt i motivet.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 164, 167. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj IK 94,1

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
lït

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaterne viser et venstrevendt menneskehoved med skraveret hårpragt og en sløjfe i nakkehalen. Figuren holder venstre arm om et foranstående dyr med horn. I ansigtets øjenhøjde ses to abstrakte dyr; formentlig fugle. Armen om det hornede dyrs nakke er et tema, vi bl.a. genfinder på Bjørnsholm, IK25, og fyn 1, IK58, men ellers er der ikke mange ligheder imellem dem. Indskriften mellem det hornede dyrs ben ses også på andre brakteater, men igen er de øvrige ligheder vage. Brakteaterne er stempel-identisk med Jørlunde Mark, IK94,2, (Hauck et al. 1985:164,167)

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret nederst i motivet, under det hornede dyrs ben.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;520A