Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 609)(indskriftid: 609)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Kitnæs-brakteat 3a-b

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet over flere omgange i årene 1965-67 på stranden. Depotet omfatter to stempel-identiske Kitnæs 3, IK94,1, en pragtfibel af guld og 17 øvrige C-brakteater, hvor 13 er analoge til IK93.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Der er tale om to stempe-identiske C-brakteater

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: Frdborg (Amt), Horns (Herred), Dråby (Sogn). Nr.: 010201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27,9mm; 27,2mm

Tilstand: Den største af brakteaterne (Inv.Nr.4/66) er lettere bulet og har en større rids midt i motivet. Den mindre (Inv.Nr.13/66) har en mindre rids i midt i motivet.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 164, 167. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj IK94,1

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
lït

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaterne viser et venstrevendt menneskehoved med skraveret hårpragt og en sløjfe i nakkehalen. Figuren holder venstre arm om et foranstående dyr med horn. I ansigtets øjenhøjde ses to abstrakte dyr; formentlig fugle. Armen om det hornede dyrs nakke er et tema, vi bl.a. genfinder på Bjørnsholm, IK25, og fyn 1, IK58, men ellers er der ikke mange ligheder imellem dem. Indskriften mellem det hornede dyrs ben ses også på andre brakteater, men igen er de øvrige ligheder vage. Brakteaterne er stempel-identisk med Jørlunde Mark, IK94,2, (Hauck et al. 1985:164,167)

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret nederst i motivet, under det hornede dyrs ben.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;520A