Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 630)(indskriftid: 630)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Klejtrup-sten

Fundomstændigheder:
Fundet under førstegangs pløjning af et engstykke ved nordenden af Klejtrup Sø. Skønt noget tydede på, at stenen oprindeligt var rejst på fundstedet tæt ved vej eller vadested, viste senere udgravninger, at stenen har ligget i sandet i det lave vand sammen med bl. a. en stor kløvet sten og skærver fra stentilhugning tæt ved store stolper, måske fra en bådebro (C14-dateret til ca. 1150). Det tyder på, at stenen er tabt under transport til bygningen af kvaderstenskirken på den anden side af søen i slutningen af 1100-tallet. Også det forhold, at første del af den uskadte indskrift mangler og må have stået på en anden tabt sten, taler for, at stenen er flyttet.

Opbevaringssted: Rejst få meter fra fundstedet på Søholtgårds jord i Klejtrup (Søvej nr. 42-44).

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Fredningsnr. F.53-1856

Sb-nr.: 102

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Viborg (Amt), Rinds (Herred), Klejtrup (Sogn). Nr.: 130906

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1978

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 165 cm

Bredde: 87 cm

Tilstand: God.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 33

Dansk oversættelse:
Og efter Åmunde sin sønnesøn.

English translation:
And in memory of Ámundi, his son's son.

Transskription:
Ok æft Āmunda sunaRsun sin.

Translitteration:
: auk : ift : ąmunta : | : sunaR : sun : sin :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Stenen må have indgået i et anlæg af mindst to sten, siden første del af indskriften mangler. Den er som den eneste danske sten rejst af en bedstefar.

Særlige tegn: m-rune med rundt hoved.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 12-15 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Parallelorden i stenens længderetning.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;308