Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 393)(indskriftid: 393)

Thumbnails af billeder:

           

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 1

Alternativ titel: Lundhøj-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen er tidligst omtalt i Ole Worms Monumenta Danica, hvor den lå over en bæk i Klemensker sogn. Den skulle være flyttet hertil fra den nærliggende Lundhøj.

Opbevaringssted: Kirkegården ved Klemenskirke i sydøsthjørnet mellem kor og skib.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bro over en mindre bæk.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 513422

Sb-nr.: 286

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngre sten i gruppen. Skriftordning/ornamentik understøtter en relativt sen datering.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1643

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 274 cm

Bredde: 40-63 cm

Tilstand: Stenens bevaringstilstand er god/jævn. Overfladesmuldringer ses på to sider. Der er også en revnedannelse ved rammebåndet.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringsarbejdet 1986-1990 p. 9-10. København


Stikord:


Rejserformel
Sjæleformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 1

Dansk oversættelse:
Gunhild lod rejse denne sten efter Ødbjørn, sin mand. Kristus hjælpe Ødbjørns sjæl i lys og paradis. Kristus og Sankt Michael hjælpe Ødbjørn og Gunhilds sjæl i lys og paradis.

English translation:
Gunnhildr had this stone raised in memory of Auðbjǫrn, her husband. Christ help Auðbjǫrn's soul into light and paradise. Christ and Saint Michael help the souls of Auðbjǫrn and Gunnhildr into light and paradise.

Transskription:
Gunhildr let resa sten þænsa æftiR Øþbiorn, bonda sin. Kristr hialpi siolu ØþbiarnaR i lius ok paradis. Kristr hialpi siolu ØþbiarnaR ok GunhildaR ok santa Mikael i lius ok paradis.

Translitteration:
Indskriftdel 1, Side A (kun)iltr : l(e)t : r(e)isa : st(e)n : þ(e)n(sa) : ef Side B tir : auþbiarn : bonta : sin : kristr : Side C hialbi : siolu : auþbiarnar : i lus : auk : bratis Indskriftdel 2, Side A kristr : hialbi : siolu : (auþ) Side D biarnar : auk : ku(niltar) Side C : auk : santa mikel : i lius : auk : baratis

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Små spiralornamenter afslutter rammebåndene.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel. Lignende sjæleformler kendes fra runesten i Uppland, Sverige. På foto ses 1: Side A-B, 2: Side B-C, 3: Side C-D, 4: Side D-A.

Læsningskommentar:
"bratis" i indskriftdel 1 er et eksempel på en forkortet form af ordet paradis. Samme ord afslutter også indskriftdel 2 i formen "baratis".

Særlige tegn: Gennemstreget o-rune med bistave, der skråner nedefter mod højre. Stungent i for e.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,8-12,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften består af to tekster (indskriftdel 1 og 2), der begynder på samme stenside og er indfattet i hver sit rammebånd. Indskriftdel 1 begynder nederst til højre på A-siden og fortsætter på B- og C-siden og ender på B-siden. Indskriftdel 2 løber fra A til D- og C-siden.

Indskriftplacering:
Over stenens fire sider i to separate rammebånd.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 399

DRM-nr.: V, 26