Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 394)(indskriftid: 394)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 2

Alternativ titel: Kongevejs-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen er tidligst omtalt i Ole Worms Monumenta Danica, hvor den lå på Klemensker mark ved kongevejen mod nord. Dette skulle efter sigende ikke være dens oprindelige plads. Siden forsvandt den og blev først genfundet i 1876 i et gærde ved Nordre Skrubbegård.

Opbevaringssted: Allinge gamle kirkegård (060101:185) ni meter syd for våbenhusets sydmur.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i gærde.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 5233:46

Sb-nr.: 63

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngre sten i gruppen. Indskriftordningen er dog typisk for ældre sten.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1643/1876

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 106 cm

Bredde: 78 cm

Tykkelse: 45 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, bredden og tykkelsen er største mål.

Tilstand: Stenens topstykke er tabt og manglede allerede på Ole Worms tid. Bevaringstilstanden er i øvrigt god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringsarbejdet 1986-1990 p. 11. København


Stikord:


Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 2

Dansk oversættelse:
Brune og hans brødre/bror lod ... efter Torlak, deres far, og Esge, deres bror.

English translation:
Brúni and his brothers/brother had ... in memory of Þorlakr, their father, and Ásgeirr, their brother.

Transskription:
Bruni ok þeR brøþr let[u] ... æftiR Þorlak, faþur sin, ok ÆsgiR, broþur sin.

Translitteration:
: brune : auk : þeiR : bruþr : let... eftiR : þurlak : foþur : sin : auk : eskiR : bruþur : sin :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en *rejserformel. Runefølgen "þeiR : bruþr" kan være såvel ental (hans bror) som flertal (hans brødre). Da sekvensen ikke efterfølges af et personnavn, er flertal det mest sandsynlige.

Særlige tegn: Ensidig o-rune med højrevendte, nedadskrånende bistave. Stungent i for e.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 4,8-7 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et afrundet, konturordnet rammebånd, der bøjer ind mod midten af stenfladen. Indskriften begynder nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 400

DRM-nr.: V, 1