Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 395)(indskriftid: 395)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 3

Alternativ titel: Brogård-stenen

Fundomstændigheder:
Runestenen er omtalt første gang i 1819 og forsvandt siden. Den blev genfundet liggende som dæksten i Brogårdsbroen i 1868. Stenen blev opstillet på en fredet plads umiddelbart syd for broen samme år.

Opbevaringssted: Står hvor Rønne-Haslevejen og Klemenskervejen mødes.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i bro.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Fredningsnr. 513342

Sb-nr.: 19

Datering: 1050-1100

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngre sten i gruppen. Skriftordning synes at pege på en datering midt i perioden.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1819/1868

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 267 cm

Bredde: 139 cm

Tykkelse: 9-24 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, og bredden angiver største bredde.

Tilstand: Bevaringstilstanden er jævn/dårlig, og der er flere revnedannelser. På bagsiden af stenen er placeret en betonstøtte.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringsarbejdet 1986-1990 p. 12-13. København


Stikord:


Kobbel
Rejserformel
Rettelser

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 3

Dansk oversættelse:
Svenger lod denne sten rejse efter Toste, sin far, og efter Alflak, sin bror, og efter sin mor og efter sin søster.

English translation:
Sveingeirr had this stone raised in memory of Tósti, his father, and in memory of Alflakr, his brother, and in memory of his mother and in memory of his sister.

Transskription:
SwengiR let resa sten þænna æftiR Tosta, faþur sin, ok æftiR Alflak, broþur sin, ok æftiR moþur sina ok æftiR systur sina.

Translitteration:
: suenk|i|R : lit : raisa : stein : þena : eftiR : tosta : faþur : sin : auk : eftiR : alflak : broþur : sin : auk : eftiR : moþ|u|r : sina : | : auk : eftiR : sy|s|tur | sina :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et *kobbel samler flere rammebånd.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en *rejserformel. På foto fra omkring 1930 ses Erik Moltke.

Læsningskommentar:
Runer tilføjet uden for rammen som *rettelser ses i "suenk|i|R", "moþ|u|r" og "sy|s|tur". For ældre ai ses ei i "stein", men ikke i "raisa".

Særlige tegn: Gennemstreget o-rune med bistave der skråner opefter mod højre. Stungent i for e og stungent u for y.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 6,7-15,7 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds, To krydser.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et slynget rammebånd og begynder nederst til venstre ved kobbelet. Den afsluttes i et lille appendix øverst.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 401

DRM-nr.: V, 2