Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 396)(indskriftid: 396)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 4

Alternativ titel: Marevad-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget i broen over en bæk mellem Marevads og Pilegårds jorder (midt mellem Klemensker og Hasle).

Opbevaringssted: Hasle Kirkegård ved det sydlige kirkegårdshegn ca. 14-15 m fra det søndre våbenhus (060102:148).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i bro.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 513420

Sb-nr.: 284

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk, rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1851

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 200 cm

Bredde: 85 cm

Tykkelse: 47 cm

Tilstand: Bevaringstilstanden er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringsarbejdet 1986-1990 p. 14-15. København


Stikord:


Sjæleformel
Kors
Runeslange
God

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 4

Dansk oversættelse:
Ølak lod denne sten rejse efter Sasser, sin far, en *"god" bonde. Gud og Sankt Mikael hjælpe hans sjæl.

English translation:
Eylakr had this stone raised in memory of Sassurr, his father, a good land-owner. May God and Saint Michael help his soul.

Transskription:
ØlakR let resa sten þænna æftiR Sazur, faþur sin, bonda goþan. Guþ hialpi siol hans ok santa Mikael.

Translitteration:
: aulakR : let : reisa : stein : þana : eftiR : sasur : foþur sin : bonta : kuþan : kuþ : hialbi : siol : hans : auk : sata : mihel :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriften er indfattet i en *runeslange (hoved set i profil). Midt på stenen ses et *Skt. Georgskors.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel efterfulgt at en *sjæleformel. Ligheder kæder denne sten sammen med Rutsker-stenen (Bh 10) m .fl.

Læsningskommentar:
Formen "mihel" afspejler sandsynligvis (ustemt) spirantisk udtale af g.

Særlige tegn: To o-runevarianter: en gennemstreget med bistave der skråner opefter mod højre ses i "foþur" og "bonta"; i "siol" er o-runen gennemstreget og bistavene skråner nedefter mod højre. Stungent i for e.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 5-10,5 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i en runeslange, der drejer i en slynge ind mod midten. Indskriften begynder nederst til venstre ved slangens hoved.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 402

DRM-nr.: V, 9