Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 397)(indskriftid: 397)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 5

Alternativ titel: Kuregård-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet på Kuregårdens grund som dæksten til en overkørsel.

Opbevaringssted: Klemenskirke på kirkegården i det nordøstlige hjørne mellem kor og skib, ca. 70 cm fra muren.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som dæksten til en overkørsel.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 513421

Sb-nr.: 282

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de ældre sten i gruppen. Indskriftordning understøtter en datering til periodens første tredjedel.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1856

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 190 cm

Bredde: 107 cm

Tykkelse: 59 cm

Oprindelige mål: Højden er målt fra indskriftens begyndelse.

Tilstand: Bevaringstilstanden er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringsarbejdet 1986-1990 p. 16-17. København


Stikord:


Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 5

Dansk oversættelse:
Sven og Ketil rejste stenen efter Igulger, sin fader.

English translation:
Sveinn and Ketill raised the stone in memory of Ígulgeirr, their father.

Transskription:
Svénn ok Kætill réstu stén æftiR Í[g]ulgéR, faþur sinn.

Translitteration:
suin : auk : ketil : reistu : sten : eftiR : (i)u(l)k|iR : faþur : sin

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en *rejserformel.

Tolkningskommentar:
Mandsnavnet ÍgulgæiRR fremfor DR's tolknig Iulger må foretrækkes (Peterson 2007: 134).

Særlige tegn: Stungent i for e.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,2-13 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet dels i et lodret rammebånd der følger venstre stenkant, dels i et tværgående, vandret rammebånd øverst. Indskriften begynder nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 403

DRM-nr.: V, 5