Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 398)(indskriftid: 398)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 6

Alternativ titel: Klemensker-stenen II

Fundomstændigheder:
Tre sammenhørende fragmenter af stenen blev fundet ved nedbrydning af Klemenskirke i 1881. I 1889 fandt man et fjerde fragment (det nederste) i ruinerne efter en brand i præstegården.

Opbevaringssted: Kirkegården ved Klemenskirke mellem kor og skib. Fragmenterne er samlet og indsat i et træstativ med plade.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Genanvendt som bygningselement i præstegård og kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 513427

Sb-nr.: 96

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de ældre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1881/1889

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 126 cm

Bredde: 46 cm

Tykkelse: ca. 11 cm

Oprindelige mål: Anførte mål gælder stenens nuværende sammenføjning. Breddemålet svarer til den største bredde.

Tilstand: Stenen har været kløvet, og der mangler et par fragmenter. Bevaringstilstanden er god. Dog ses misfarvninger fra fugemateriale anvendt til sammenføjning.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringsarbejdet 1986-1990 p. 18-19. København


Stikord:


Kors
Sjæleformel
Rejserformel
Risterformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 6

Dansk oversættelse:
... rejste denne sten efter Sven, sin bror. Gud og Guds moder (hjælpe) (hans) (sjæl). ...kil ristede disse runer og Svenne.

English translation:
... raised this stone in memory of Sveinn, his brother. May God and God's mother (help) [his] (soul). ...-kell carved these runes and Sveini.

Transskription:
... resþ[i] sten þ[æ]nsi æftiR Swen, broþur sin. Gu[þ] [hial]pi sæl[u] [hans] ok Guþs moþiR ...kel rest runaR þæssi ok Sweni.

Translitteration:
Side A ... (r)ais(t)- : stin : þ-nsi : aiftiR : suin : bruþur : sin : ku... ...(b)i : si(l)... | auk : kus : muþiR : Side B ...(k)il : rist (:) runaR : þisi : auk : sueni :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et *flettekors ses centralt på den øvre del af stenfladen (side A).

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel, og den afsluttes med en *risterformel, der inkluderer to ristere.

Særlige tegn: Stungent i for e.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,5-11,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er på side A dels indfattet i et konturordnet rammebånd med begyndelse nederst til venstre dels i en lodret linje uden rammestreger midt på stenfladen. Denne læses nedenfra og opefter. På side B løber en tekstlinje uden rammestreger langs den højre stenkant og op til ca. midt på stenen.

Indskriftplacering:
På stenens to bredsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 404

DRM-nr.: V, 6