Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 399)(indskriftid: 399)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 7

Alternativ titel: Klemensker stenen III + V

Fundomstændigheder:
Det lille brudstykke blev fundet i 1879 i fodmuren til et af præstegårdens udhuse. Det store kom for dagen i 1881 under nedrivning af Klemenskirkens klokketårn. I begyndelsen blev de anset for at være fragmenter af forskellige sten, men stenarten og mineralårernes forløb viste siden, at de to fragmenter hører sammen.

Opbevaringssted: Brudstykkerne er indmuret udvendigt i den nordre kirkegårdsmur ved Klemenskirke, hvor også Klemensker-sten 8 og 9 (Bh 7 og Bh 8) er indmuret (jf. foto i Vognsen 1992:20).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten kløvet og genanvendt som bygningselement i præstegård og kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 513424

Sb-nr.: 285

Datering: 1100-1250

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: I indskriften nævnes en ærkebiskop. Der er derfor grund til at antage, at den lavet efter år 1104, hvor Norden får sin første ærkebiskop. Ud fra dette kan stenen historisk dateres nogenlunde sikkert til ældre middelalder. Runetypologisk kan der være skelnet mellem gennemstreget og ensidig a-rune (æ og a), i så fald understøtter det en datering til middelalder.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1879 /1881

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 150 cm

Bredde: 46 cm

Tykkelse: 32 cm

Oprindelige mål: De angivne mål modsvarer det samlede mål for de to sammenstillede fragmenter. Tykkelsen er målt på det største sted.

Tilstand: Et større og et mindre fragment af stenen er bevaret.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringsarbejdet 1986-1990 p. 20. København

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 9

Dansk oversættelse:
... ærkebiskops ...

English translation:
... archbishop's ...

Transskription:
... ærkibiskops ...

Translitteration:
... : ærkibiskubs : m(a)-ræ : hi- : ...-r : hæ...

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
I indskriften er der tilsyneladende skelnet mellem gennemstreget og ensidig a-rune (translittereret henhv. æ og a). Den ensidige a-rune må dog betragtes som tvivlsom.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 11-11,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Indskriften er konturordnet uden ramme. Den bevarede del begynder ved stenens top og løber ned langs højre stenkant.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 405

DRM-nr.: V, 7