Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 400)(indskriftid: 400)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Klemensker-sten 8

Alternativ titel: Klemensker-stenen I

Fundomstændigheder:
Det store fragment blev fundet som grundsten i Klemenskirkes ældste del under dennes nedbrydning i 1882. Året efter fandt man det lille brudstykke.

Opbevaringssted: Fragmenterne er indmuret udvendigt i den nordre kirkegårdsmur ved Klemenskirke, hvor også Klemensker-sten 7 og 9 (Bh 9 og Bh 8) er indmuret (jf. foto i Vognsen 1992:20).

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Bredden og tykkelsen er målt på de største steder.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 513423

Sb-nr.: 283

Datering: 1025-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Det typologiske dateringsgrundlag er begrænset; der ser dog ud til at være brugt typologisk betragtet ældre, gennemstregede/dobbeltsidige runeformer. Forudsættes samtidighed med Klemensker-sten 3 på basis af ornamentikken, kan dateringen anses for sikker.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Klemensker (Sogn). Nr.: 060104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1882/1883

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 148 cm

Bredde: 109 cm

Tykkelse: 22 cm

Tilstand: To fragmenter er bevaret; et stort (stenens nederste del) og et mindre.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 21. København


Stikord:


Kobbel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 7

Dansk oversættelse:
Asser og ...

English translation:
Ǫzurr and ...

Transskription:
Azur ok þeR ...

Translitteration:
: asur : auk : þai(R) ...in : | : ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et *kobbel binder flere rammebånd sammen.

Oversættelses- og sagkommentar:
En stort set tilsvarende ornamentik med flere bånd samlet af et kobbel ses på Klemensker-sten 3 (Bh 3). Det kan formodes, at de to sten er udgået fra samme rister/værksted (se også Østermarie-sten 3 (Bh 53)).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 12-15 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds.

Skriftordning: Indskriften har været indfattet i flere rammebånd, der er samlet nederst i et kobbel. Indskriften har haft sin begyndelse nederst til venstre for kobbelet.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 406

DRM-nr.: V, 3